OSTALI NATJEČAJI

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javne pozive za programe potpora u 2018. godini putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od devet milijuna kuna s ciljem unaprjeđenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljena su tri javna poziva: za dodjelu potpora

Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni privremeni na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se provodi u okviru OPULJP, Prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, specifičnog cilja 11.ii.1 – Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Opći cilj je razvoj

Status: Otvoren od 21.09.2017. do 25.01.2018. Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Područje: IRI Klima Promet Zaštita okoliša Prijavitelji: Organizacije civilnog društva Javna tijela (ministarstva i agencije) Gospodarski subjekti lokalne/regionalne javne institucije Raspoloživost sredstava: ≈  60 milijuna eura Fond: Europski fond za regionalni razvoj Program: Europska teritorijalna suradnja Program transnacionalne suradnje INTERREG

Status: Otvoren od 08.06.2017. do 31.12.2018. Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Područje: Zaštita okoliša     Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave Fond: Kohezijski fond Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Sažetak: Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja

Građenje reciklažnih dvorišta

Status: Otvoren od 29.03.2017. do 31.12.2018. Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Područje: Zaštita okoliša     Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave Vrijednost natječaja: 214.500.000,00 kn Fond: Kohezijski fond Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Zaštita okoliša i održivost resursa Sažetak: Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama

Razvoj e – usluga

Status: Otvoren od 18.07.2016. do 31.07.2018. Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Područje: IKT     Prijavitelji: Javna tijela (ministarstva i agencije), lokalne/regionalne turističke zajednice i organizacije, tijela javne vlasti, zdravstvene institucije Partneri: Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, partner mora

NA VRH