NOVOSTI

Otvoren je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1.”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu. Prijave traju od 11. studenog od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati. Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000

!OTVORENO! ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Otvorene su prijave za ESIF mikro zajam za obrtna sredstva (Hamag – Bicro). Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje troškova: – pripreme proizvodnje, – sirovine i materijali, – ostali proizvodni troškovi, – troškovi zaposlenih, – zakup poslovnog prostora, – režijski troškovi, – opći troškovi.   U nastavku donosimo uvjete: Ciljana skupina: mikro i

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva. Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva. Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva. Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01). Ovom izmjenom proširen je krug prihvatljivih sektora te posljedično i broj prihvatljivih prijavitelja. U nastavku navodimo novi popis svih prihvatljivih sektora. 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda  11 –

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti. U okviru

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija. Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati : početna ulaganja u

!OTVORENO! Bespovratne potpore za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Cilj Poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća

Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Ukupan raspoloživ iznos

Provedbom Programa i dodjelom izvanredne potpore cilj je ublažiti posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućiti nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima. U okviru Programa provode se sljedeće mjere:  Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva Mjera 2.

U lipnju 2022. godine očekuje se otvaranje Poziva “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”. Poziv će biti namijenjen malim, srednjim i srednje kapitaliziranim poduzećima do 3.000 zaposlenih. Predviđena je alokacija sredstava u iznosu 1,9 milijardi kuna za ulaganja u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu. Prihvatljivi korisnici bit

NA VRH