OSTALI NATJEČAJI

Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Ukupan raspoloživ iznos

31. svibnja 2022. godine otvoren je Javni poziv za kandidiranje projekata u sklopu sufinanciranja projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2022. godine. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva 13.000.000,00 kn.  Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova (osim Mjere B – 100%).

Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. i Naputkom o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Poštovani, LAG Međimurski doli i bregi započeo je proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG- Međimurski doli i bregi (LRS LAG-a) za razdoblje 2023.-2027. godine. Pozivamo Vas na radionicu za pripremu dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi gdje možete sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u LRS LAG-a

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 2. svibnja 2022., objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, vrijedan ukupno 30 milijuna kuna. Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja 2022. i traje do 31. svibnja 2022.

Zagreb, 1. travnja 2022. – Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ prvi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo, ali i među prvima na razini čitavog Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada,

Zbog velikog broja upita potencijalnih korisnika, sa zaprimanjem prijava će se umjesto najavljenog 12. travnja, krenuti 25. travnja od 9 sati.  Više o Pozivu pročitajte OVDJE.

Prihvatljiv podnositelj prijave je poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete: a. mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od

Predmet Poziva: Subvencioniranjem olakšati mikro, malim i srednjim poduzetnicima podmirenje značajno uvećanih cijena troškova plina izazvanih poremećajima na svjetskim i europskim tržištima te globalnim opskrbnim lancima. Cilj Poziva: Smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji

Na E- savjetovanjima objavljena su dva Nacrta natječaja u sklopu Mjere 8 Programa ruralnog razvoja: Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedba tipa operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije čime se osigurava provedba mjere 01-3 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. “Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije”. Prijave započinju 12. travnja 2022. godine. Sredstva fonda dodjeljivat će

Očekuje se skora objava Poziva za izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara (LCDC) za voće i povrće. Svrha poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode sektora voća. Ovaj Poziv financiran je u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, a ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 610 milijuna kuna.

NA VRH