fbpx

OSTALI NATJEČAJI

Objavljen je Natječaj “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”. Podnošenje prijava moguće je od 1.4.2024. do 1.7.2024. Poziv je podijeljen u dvije grupe, a u nastavku vam donosimo najvažnije informacije. Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) u prihvatljivom području (osim umjetničkih organizacija i fizičkih osoba).       

Potpore za samozapošljavanje

U nastavku navodimo osnovne informacije o HZZ-ovoj potpori za samozapošljavanje u 2024. godini. Zahtjev za dodjelu potpore možete predati najkasnije do 30.9.2024. godine ili do iskorištenja sredstava. Prihvatljivi korisnici Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.       Potpora za samozapošljavanje a) Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine

U okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska otvoren je Poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte. Prvi rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2024. godine u 12 sati.  Predmet Poziva za male projekte je sufinanciranje projekata koji doprinose samo sljedećem prioritetu i povezanom specifičnom cilju: Prioritet 3: Dostupna i povezana regija Specifični cilj

solarni-paneli

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: najniži iznos 100.000,00 eura najviši iznos 2.000.000,00 eura

Postavljen stol u restoranu

PRIJAVE – do 5.5.2023. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI – subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti INTENZITET POTPORE – do 70% prihvatljivih troškova 1. RESTORANI Prihvatljivi prijavitelji: subjekti malog gospodarstva koji imaju glavnu djelatnost po NKD-u 56.1. – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje

PRIHVATLJIVI KORISNICI 1.1 mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje

Potpore male vrijednosti dodijelit će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava, osim prijava za dodjelu bespovratnih potpora Međimurske županije, troškova izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškove izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite i troškova izrade cjelovite prijavne dokumentacije temeljem ZPU, sukladno pravilima pojedinih programa.

Otvoreno je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Financijska alokacija Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava – 33.180.172,10 EUR (Mehanizam za oporavak i otpornost) Ukupni iznos bespovratnih sredstava – Grupa A – 26.544.561,68 EUR Ukupni iznos bespovratnih sredstava – Grupa B – 6.636.140,42 EUR

zastava europske unije

Predmet ovog otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava je sufinanciranje projekata koji učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa koji je: očuvana, otporna i povezana prekogranična regija, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika Predmet ovog otvorenog poziva za dostavu

zastava europske unije

“Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te njegovanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje.” Sufinancirat će se projekti koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima: Prioritetna

!VAŽNO! Zatvoreni Investicijski zajmovi iz NPOO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) obavještava korisnike da se zahtjevi za Investicijske zajmove iz NPOO-a zaprimaju zaključno s petkom, 24. ožujka 2023. godine, te će se pristigli zahtjevi obrađivati i isplaćivati po redoslijedu zaprimanja do iskorištenja sredstava.

suncobran i lopta na plaži

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“  – GRUPA 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu

NA VRH