COVID-19 – novi zajmovi za obrtna sredstva (prosinac 2020.)

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Ostali

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja poduzetnicima ponovno na raspolaganje stavlja „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“. Program je financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj te je osigurano ukupno 1,3 milijarde kuna.

Prijave su započele 9. prosinca 2020. godine i traju najkasnije do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet nastupi ranije.

 • iznos zajma do 380 tisuća kuna
 • kamatna stopa od 0,25%
 • rok korištenja zajma: 6 mjeseci
 • poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate uključujući poček najmanje 2 godine
 • rok otplate do 5 godina uključujući poček
 • instrument osiguranja – zadužnica korisnika zajma
 • prihvatljiva su mikro, mala i srednja poduzeća koja:
  • su zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
  • ILI
  • su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godinu
 • neprihvatljive djelatnosti:
  • ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture)
  • primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda)
  • duhan i destilirana alkoholna pića. Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima
  • proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima: financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i streljiva te trgovine njima. To se ograničenje ne primjenjuje u mjeri u kojoj su te aktivnosti dio jasnih politika Europske unije ili su povezane s njima
  • kasina i istovjetna poduzeća
  • ograničenja informatičkog sektora: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima
   • su ciljevi:
    • podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka
    • igre na sreću i kasina na internetu
    • pornografija
   • je svrha omogućiti:
    • nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže
    • nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka
  • ograničenja sektora bio-znanosti: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim organizmima („GMO”)

Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

 

Opširnije na: HAMAG BICRO COVID-19 (pdf)