!ZATVORENO! Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Ostali, Poljoprivreda
sunčana elektrana

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije čime se osigurava provedba mjere 01-3 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. “Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije”.

Prijave započinju 12. travnja 2022. godine.

Sredstva fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) sukladno Tehničkim uvjetima.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kn.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava, pomoći, subvencija i donacija na sljedeći način:

  • Za izradu glavnog projekta do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000 kn po lokaciji.
  • Za ugradnju sustava za korištenje OIE do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka, do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima RH.
  • Za stručni nadzor do 40% opravdanog troška provedbe, najviše 56.000 kn po lokaciji

Odnosno, sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000 kn za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Prihvatljivi korisnici su:

  • jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), OPG-ovi, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga).

Dokumentaciju Poziva pogledajte na poveznici.