fbpx

USLUGE

Od početka izrade do uspješne realizacije projekata

Lot d.o.o. je poduzeće specijalizirano za cjelovito projektno vođenje i pridobivanje financijskih sredstava preko javnih poziva za financiranje projekata ulaganja i iz ostalih izvora sredstava.

Razvijamo, planiramo, izrađujemo i prijavljujemo projekte ulaganja koji su realni i učinkoviti te kojima se postižu postavljeni ciljevi javnog poziva. Za projekte za koje je odobreno financiranje  pružamo usluge vođenja i nadzora projekta.

Kako surađujemo s mikro, malim i srednjim poduzećima, kao i velikim poduzećima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jedinicama lokalne samouprave, naše savjetovanje je prilagođeno njihovim specifičnim potrebama.

Specijalizirani smo za prijave na javne pozive za proizvodna poduzeća, turizam, IKT, poljoprivredu, energetsku učinkovitost, inovacije.

ŠTO NAŠE USLUGE UKLJUČUJU:

 • Prikupljamo i obavještavamo potencijalne korisnike o otvorenim javnim pozivima
 • Savjetovanje o mogućnostima i uvjetima prijave projekata na javne pozive za dobivanje financijskih sredstava
 • Dajemo ocjenu mogućeg uspjeha prijave na javni poziv
 • Pomažemo u pripremi i oblikovanju projektne ideje
 • Izrađujemo cjelokupnu projektnu dokumentaciju prema uvjetima javnog poziva i pravilima Programa te prema zahtjevima i pravilima Europske unije za europske programe bespovratnih sredstava
 • Izrađujemo cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prema zahtjevima i pravilima RH za nacionalne programe bespovratnih sredstava
 • Komuniciramo s bankom vezano za odobrenje kredita
 • Pružamo usluge upravljanja projektom kod provedbe projekta i izrađujemo dokumentaciju i izvješća za povlačenje sredstava
 • Izrađujemo natječajnu dokumentaciju za javnu nabavu i provedba postupaka javne nabave
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija za dobivanje kredita (poslovne banke, HBOR, HAMAG-BICRO)

EU fondovi

Razlikuju se prema vrsti fonda te su za svaki natječaj definirani drugačiji uvjeti usmjereni na financiranje određenog prioritetnog područja jednako kao i to tko može biti prijavitelj.

Iz EU fondova sredstva se dodjeljuju temeljem javnih poziva za financiranje projekta ulaganja kao bespovratna sredstva ili kao kreditna sredstva s niskim kamatnim stopama i bez redovnih naknada kod odobrenja i korištenja kredita (financijski instrumenti).

EU financira širok raspon projekata i programa koje obuhvaćaju gotovo sve djelatnosti u područjima kao što su:

 • Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 • Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
 • Povećanje pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • Povećanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora
 • Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave.

Hrvatski nacionalni fondovi

Hrvatska ministarstva koja objavljuju natječaje jesu sljedeća: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Agencije koje također raspisuju natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava jesu HAMAG BICRO, Agencija za mobilnost i programe EU, Agencija za odgoj i obrazovanje te brojne druge.

Svi oni objavljuju jednom godišnje natječaje u području jačanja konkurentnosti malog i srednjeg gospodarstva, jačanja međunarodne konkurentnost, stvaranja klastera, poduzetničkog obrazovanja, jačanja prerađivačke i prehrambene industrije, turizma, kulture, razmjene mladih i drugo.

Investicijska studija / Poslovni plan

Izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te općina, gradova i županija odnosno, svim prijaviteljima investicijskih projekata s ciljem izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijske izvještaje.

Sadržaj investicijske studije odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi.

Investicijska studija služi za ishođenje bankovnih kredita, pojedinih EU fondova, poticaja pojedinih ministarstava.

NA VRH