!OTVORENO! Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

/ / Novosti, Ostali

Dana 30. prosinca 2021. objavljen je treći Natječaj za provedbu Podmjere 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”.

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR do 1.000.000 EUR .

Intenzitet javne potpore je do 50% (Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).

Sufinancirat će se ulaganja u:

a) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva i/ili

b) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa

c) instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske obrade drva

d) izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata te novu i rabljenu opremu za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda.

Prijave se zaprimaju od 15. veljače 2022. godine do 5. svibnja 2022. godine.

Više informacija na poveznici.