POLJOPRIVREDA

Do kraja 2019. godine u planu je da se LAG-ovima od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogući raspisivanje LAG natječaja za sljedeće tipove operacija: • tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” • tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ • Natječaj za tip operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana

U nastavku vam donosimo pregled natječaja iz Programa ruralnog razvoja koji su predviđeni za otvaranje tijekom rujna ove godine. Natječaj za tip operacije 4.3.5. ”Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”* Vrijednost natječaja: 148.000.000,00 HRK Područje: Ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih

Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina

Ciljevi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje vina, te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje. Prijave na

Vrijeme objave natječaja Naziv natječaja kontinuirano Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja kontinuirano Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kontinuirano 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje kontinuirano 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje. Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a za razdoblje 2019. do 2023. godine provodit će se kroz četiri

  Mikro zajam za ruralni razvoj Značajka / Proizvod (financijski instrument) Mali zajam za ruralni razvoj Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR Kamatna

Ministarstvo poljoprivrede u 2018. godini financirati projekte ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Ministarstvo poljoprivrede financirat će projekte na temelju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 400.000.000,00 HRK od čega: 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća,

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK. Potencijalni korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika Područje: Bilinogojstvo, Stočarstvo, Maslinarstvo, Vinogradarstvo, Voćarstvo, Povrćarstvo, Ratarstvo, Peradarstvo Sufiniciranje: 50-70% Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha ovog natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom

Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu“ za provedbu tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“. Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi: 200.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda te upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje

NA VRH