POLJOPRIVREDA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem veljače 2020. objaviti će Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina.  Prihvatljivi korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su 2. prosinca 2019. godine tri natječaja iz podmjere 4.1.: Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo (OTVOREN – 02.01.2020. – 28.02.2020.) Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati za dodatnih 20% ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, odvija se u planinskom području, području sa

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK od čega: – 60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova) – 40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno

Do kraja 2019. godine u planu je da se LAG-ovima od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogući raspisivanje LAG natječaja za sljedeće tipove operacija: • tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” • tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ • Natječaj za tip operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana

U nastavku vam donosimo pregled natječaja iz Programa ruralnog razvoja koji su predviđeni za otvaranje tijekom rujna ove godine. Natječaj za tip operacije 4.3.5. ”Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”* Vrijednost natječaja: 148.000.000,00 HRK Područje: Ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih

Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina

Ciljevi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje vina, te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje. Prijave na

Vrijeme objave natječaja Naziv natječaja kontinuirano Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja kontinuirano Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kontinuirano 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje kontinuirano 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje. Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a za razdoblje 2019. do 2023. godine provodit će se kroz četiri

  Mikro zajam za ruralni razvoj Značajka / Proizvod (financijski instrument) Mali zajam za ruralni razvoj Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR Kamatna

Ministarstvo poljoprivrede u 2018. godini financirati projekte ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Ministarstvo poljoprivrede financirat će projekte na temelju

NA VRH