POLJOPRIVREDA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) obavijestila je korisnike kako se od 24. siječnja 2023. godine zbog iskorištenja sredstava privremeno zatvaraju prijave za Mikro zajmove za ruralni razvoj za investicije te prijave za Mikro zajmove za ruralni razvoj za obrtna sredstva. Izvor: Hamag – Bicro

solarni-paneli

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 22. prosinca 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije«. Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u

povrće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 22. prosinca 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«. Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.

Otvoren je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1.”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu. Prijave traju od 11. studenog od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati. Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti. U okviru

Provedbom Programa i dodjelom izvanredne potpore cilj je ublažiti posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućiti nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima. U okviru Programa provode se sljedeće mjere:  Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva Mjera 2.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta i udruge šumoposjednika (barem jedan član upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta). Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je 100%. Prijave traju do 30. rujna 2022. godine. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja. Korisnici obrti i trgovačka društva, kao i šumoposjednici koji nisu u rangu “mali šumoposjednik”,  moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera

Poštovani, LAG Međimurski doli i bregi započeo je proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG- Međimurski doli i bregi (LRS LAG-a) za razdoblje 2023.-2027. godine. Pozivamo Vas na radionicu za pripremu dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi gdje možete sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u LRS LAG-a

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 2. svibnja 2022., objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, vrijedan ukupno 30 milijuna kuna. Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja 2022. i traje do 31. svibnja 2022.

sunčana elektrana

Zbog velikog broja upita potencijalnih korisnika, sa zaprimanjem prijava će se umjesto najavljenog 12. travnja, krenuti 25. travnja od 9 sati.  Više o Pozivu pročitajte OVDJE.

Prihvatljiv podnositelj prijave je poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete: a. mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od

NA VRH