POLJOPRIVREDA

29. prosinca 2021. godine objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje, korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 1.3.2022. do 27.4.2022. godine. Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te

Otvoren je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”. Prijave se zaprimaju od 1.3.2022. do 27.4.2022. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (Uvjeti prihvatljivosti nalaze se u Prilogu 1 Natječaja). Visina javne potpore je od 5.000 EUR

Na e-savjetovanju objavljen je Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva. Visina javne potpore – od 5.000 EUR do 1.000.000 EUR Intenzitet javne potpore – do 50% (+ 20% za mlade poljoprivrednike) Uvjeti prihvatljivosti Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu

!OTVORENO! Ulaganja u tov svinja

29.12.2021. objavljen je Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja. Rok za podnošenje prijava je od 1.3.2022. do 27.4.2022. godine. U nastavku navodimo nekoliko osnovnih informacija o uvjetima Natječaja: Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 1.000.000 EUR za mikro/male/srednje korisnike (ekonomske

29.12.2021. otvoren je Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju. Rokovi podnošenja zahtjeva: 1.2.2022. do 30.3.2022. Visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 500.000 EUR. Intenzitet javne potpore je do 50% (+20% za mlade poljoprivrednike, ulaganja u planinskom, području sa

Danas 12. listopada 2021. godine objavljena su dva natječaja iz mjere 6, i to za provedbu  tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog

Objavljen je novi indikativni plan objave natječaja za listopad, studeni i prosinac 2021. godine kao i za I. i II. kvartal 2022. godine. Poveznica se nalazi u nastavku: INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2021/2022

Ministarstvo poljoprivrede je, u suradnji s HAMAG-BICRO-om i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izmijenilo Sporazum o financiranju na način da se gornji iznos dostupan za financiranje malih zajmova u programu  “Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“ povećao s dosadašnjih 50.000,00 eura na 100.000,00 eura. Ovom izmjenom nastoji se smanjiti postojeće teškoće u

Dana 13.08.2021. godine na internetskim stranicama esavjetovanja.gov.hr objavljen je nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu

Dana 13.08.2021. godine na internetskim stranicama esavjetovanja.gov.hr objavljen je nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« – provedba tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja dok je visina javne potpore fiksna te iznosi 50.000,00 EUR, odnosno 20.000,00

Dana 02. lipnja 2021. godine otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za korisnike projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi. Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: grad Mursko Središće te općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. UKUPNO RASPOLOŽIVA

NA VRH