POLJOPRIVREDA

Ministarstvo poljoprivrede je, u suradnji s HAMAG-BICRO-om i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izmijenilo Sporazum o financiranju na način da se gornji iznos dostupan za financiranje malih zajmova u programu  “Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“ povećao s dosadašnjih 50.000,00 eura na 100.000,00 eura. Ovom izmjenom nastoji se smanjiti postojeće teškoće u

Dana 13.08.2021. godine na internetskim stranicama esavjetovanja.gov.hr objavljen je nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu

Dana 13.08.2021. godine na internetskim stranicama esavjetovanja.gov.hr objavljen je nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« – provedba tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja dok je visina javne potpore fiksna te iznosi 50.000,00 EUR, odnosno 20.000,00

Dana 02. lipnja 2021. godine otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za korisnike projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi. Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: grad Mursko Središće te općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. UKUPNO RASPOLOŽIVA

Cilj mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina je povećati konkurentnost proizvođača vina kroz povećanje kvalitete vina i učinkovitosti proizvodnje te smanjenja troška proizvodnje. Natječaj je otvoren od 04.03.2021. do 15.10.2021. godine. Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Ulaganja u okviru provedbe Nacionalnog programa su (vinarije) poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objaviti će Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina u veljači 2021. godine. Prihvatljive aktivnosti i troškovi su: troškovi izgradnje/poboljšanja stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 31. prosinca 2020. godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, provedba tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom

I. KVARTAL 2021. godine: 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Ulaganja u podizanje nasada vinograda) 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Sjemenska i rasadničarska proizvodnja) 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno

Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja dva nacrta natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za korisnike projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi. Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: grad Mursko Središće te općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. UKUPNO RASPOLOŽIVA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1. „Rekonstruiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe koje su u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju

NA VRH