POLJOPRIVREDA

Otvoren je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1.”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu. Prijave traju od 11. studenog od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati. Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti. U okviru

Provedbom Programa i dodjelom izvanredne potpore cilj je ublažiti posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućiti nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima. U okviru Programa provode se sljedeće mjere:  Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva Mjera 2.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta i udruge šumoposjednika (barem jedan član upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta). Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je 100%. Prijave traju do 30. rujna 2022. godine.   Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja. Korisnici obrti i trgovačka društva, kao i šumoposjednici koji nisu u rangu “mali šumoposjednik”,  moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera

Poštovani, LAG Međimurski doli i bregi započeo je proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG- Međimurski doli i bregi (LRS LAG-a) za razdoblje 2023.-2027. godine. Pozivamo Vas na radionicu za pripremu dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi gdje možete sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u LRS LAG-a

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 2. svibnja 2022., objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, vrijedan ukupno 30 milijuna kuna. Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja 2022. i traje do 31. svibnja 2022.

Zbog velikog broja upita potencijalnih korisnika, sa zaprimanjem prijava će se umjesto najavljenog 12. travnja, krenuti 25. travnja od 9 sati.  Više o Pozivu pročitajte OVDJE.

Prihvatljiv podnositelj prijave je poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete: a. mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije čime se osigurava provedba mjere 01-3 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. “Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije”. Prijave započinju 12. travnja 2022. godine. Sredstva fonda dodjeljivat će

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je početak podnošenja zahtjeva za 200 milijuna kuna vrijednu potporu za nabavu mineralnog gnojiva! U nastavku teksta donosimo detalje. “Temeljem Pravilnika o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva objavljenom u petak, 25. ožujka 2022., zahtjevi za potporu će se podnositi u razdoblju od 1. travnja do 15. svibnja

Objavljen je Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Rok za podnošenje zahtjeva je od 4.4. do 31.5.2022. godine. Na ovom Natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih

NA VRH