U najavi Poziv za izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara

/ / Novosti, Ostali

Očekuje se skora objava Poziva za izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara (LCDC) za voće i povrće.

Svrha poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode sektora voća.

Ovaj Poziv financiran je u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, a ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 610 milijuna kuna.

Prihvatljivi prijavitelji gdje je LDC projekt kao lokalna infrastruktura su:

 • jedinice područne (regionalne) samouprave ili
 • trgovačko društvo osnovano od strane i u 100% vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje ili opremanja LDC-a.

Prihvatljivi prijavitelji gdje je LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera su:

 • U slučaju proizvođačka/e organizacija/e kao samostalnog investitora, koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga u okviru koje će se provoditi projekt;
 • U slučajevima:
 1. proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ ili jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS), kao investitori u zajedničkom projektu
 2. proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu ili
 3. proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili JLS i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu.

Najviši iznos za LDC projekte:

 • lokalne infrastrukture je 10.000.000 eura
 • proizvođačkih organizacija i partnera 15.000.000 eura.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po projektu iznosi do 70% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju i opremanje LDC-a za voće i povrće, u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poljoprivrednim proizvođačima uključujući ishođenje potrebnih dozvola
 • aktivnosti vođenja projekta, nadzora i konzaltinga
 • aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Više saznajte na poveznici.