fbpx

MALA I SREDNJA PODUZEĆA

[OTVORENO] HAMAG – BICRO zajmovi i jamstva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova (MRRFEU) te Ministarstvom poljoprivrede ponovo stavlja na raspolaganje financijske instrumente za poduzetnike. Zaprimanje zahtjeva za zajmove kreće u ponedjeljak, 25. ožujka 2024., u 12h putem on-line obrasca na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a,  dok se za jamstva poduzetnici od istog datuma mogu obratiti partnerskim financijskim

Objavljen je Natječaj “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”. Podnošenje prijava moguće je od 1.4.2024. do 1.7.2024. Poziv je podijeljen u dvije grupe, a u nastavku vam donosimo najvažnije informacije. Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) u prihvatljivom području (osim umjetničkih organizacija i fizičkih osoba).       

Cilj poziva Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.       Vrste vaučera Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina Vaučer za digitalni marketing

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu. Prijave se zaprimaju do 16. veljače 2024. godine. Ciljevi ovog Programa su: rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti, uravnotežen regionalni razvoj. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2023. godinu. Prijave traju do 16. veljače. Ciljevi Programa su: očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta, povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa

Do kraja 2023. godine očekuje se objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pozivom se potiču proizvodna ulaganja malih i srednjih poduzetnika te privatnih srednje kapitaliziranih poduzetnika pod uvjetom da im je utrošak energenata u odnosu na prihod veći od 2 %

U okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska otvoren je Poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte. Prvi rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2024. godine u 12 sati.  Predmet Poziva za male projekte je sufinanciranje projekata koji doprinose samo sljedećem prioritetu i povezanom specifičnom cilju: Prioritet 3: Dostupna i povezana regija Specifični cilj

[Otvoreno do 30.11.2023.] VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Cilj poziva Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija. Vrste vaučera Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina Vaučer za digitalni marketing Vaučer za izradu

27. rujna 2023. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva. Prihvatljivi troškovi: a) Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti odnosi se na troškove nabave/kupnje novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, te nabave/kupnje nove računalne opreme, računalnih programa i sustava  i licenci; b) Sufinanciranje dijela

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023. Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere. Provedbena mjera 1: ULAGANJE

KORISNICI KREDITA  Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta: poduzetnici početnici, mladi poduzetnici, žene u poduzetništvu, poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja,

Oznake: ,

VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Cilj poziva Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija. Vrste vaučera Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina Vaučer za digitalni marketing Vaučer za izradu

NA VRH