MALA I SREDNJA PODUZEĆA

usluge

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II   Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 31.01.2020 11:00:00 Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 11:00:00   Ovim Pozivom sufinancirati će se razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj,

usluge

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu. Status : Otvoren Od 24.08.2018. do 29.06.2020. Područje: poduzetništvo Prijavitelji: Mikro poduzetnici Mali i srednji poduzetnici Vrijednost natječaja: 58.000.000,00 kn Fond: Europski fond za

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda. Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti ), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne

Inovacije u S3 područjima

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Vrsta poziva: Otvoreni poziv

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Poziv

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim

„WWW VAUČERI ZA MSP-ove“

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim

Ovim Pozivom sufinancirati će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom  u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne

IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

Poziv je otvoren od 02.02.2018. do 28.12.2018. Vrsta poziva : Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Prijavitelji:  Mikro poduzetnici Mali i srednji poduzetnici Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kn Fond: Europski fond za regionalni razvoj Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’  sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju

ESIF Krediti za rast i razvoj

ESIF Krediti za rast i razvoj – financijski je instrument koji su pokrenuli Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i HBOR u suradnji s poslovnim bankama. KREDITI SE ODOBRAVAJU PUTEM ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D. I ZAGREBAČKE BANKE D.D. ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male

ESIF mikro, mali i zajam za obrtna sredstva

  MIKRO ZAJAM MALI ZAJAM ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA KORISNICI: Mikro i mali gospodarski subjekti te fizičke osobe u trenutku podnošenja  zahtjeva za kredit (ukoliko se zajam  odobri potrebo je reg. gospodarski  objekt) Mikro, mali, srednji gospodarski subjekti te  fizičke osobe u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit (ukoliko se zajam odobri potrebo je reg. gospodarski objekt)

NA VRH