MALA I SREDNJA PODUZEĆA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01). Ovom izmjenom proširen je krug prihvatljivih sektora te posljedično i broj prihvatljivih prijavitelja. U nastavku navodimo novi popis svih prihvatljivih sektora. 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda  11 –

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavljuje da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti. U okviru

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija. Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati : početna ulaganja u

!OTVORENO! Bespovratne potpore za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Cilj Poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća

Provedbom Programa i dodjelom izvanredne potpore cilj je ublažiti posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućiti nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima. U okviru Programa provode se sljedeće mjere:  Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva Mjera 2.

U lipnju 2022. godine očekuje se otvaranje Poziva “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”. Poziv će biti namijenjen malim, srednjim i srednje kapitaliziranim poduzećima do 3.000 zaposlenih. Predviđena je alokacija sredstava u iznosu 1,9 milijardi kuna za ulaganja u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu. Prihvatljivi korisnici bit

31. svibnja 2022. godine otvoren je Javni poziv za kandidiranje projekata u sklopu sufinanciranja projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2022. godine. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva 13.000.000,00 kn.  Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova (osim Mjere B – 100%).

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. godine najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%. Ukupna bespovratna sredstva: 354.000.000,00 kn Minimalni

Zbog velikog broja upita potencijalnih korisnika, sa zaprimanjem prijava će se umjesto najavljenog 12. travnja, krenuti 25. travnja od 9 sati.  Više o Pozivu pročitajte OVDJE.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja danas je objavilo Pozive na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”!   KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA  Cilj Poziva Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije čime se osigurava provedba mjere 01-3 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. “Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije”. Prijave započinju 12. travnja 2022. godine. Sredstva fonda dodjeljivat će

Krajem ožujka dva natječaja za MSP

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja najavilo je da će do kraja ožujka objaviti prva dva poziva za mikro, male i srednje poduzetnike iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) čija je ukupna vrijednost 521,7 milijuna kuna. Objava Natječaja “Bespovratna potpora za novoosnovana poduzeća” ukupne vrijednosti 141,7 milijuna kn i Natječaja “Komercijalizacija inovacija” vrijednosti 380

NA VRH