!OTVORENO! 2. POZIV U SKLOPU INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Ostali
zastava europske unije

Predmet ovog otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava je sufinanciranje projekata koji učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa koji je:

  • očuvana, otporna i povezana prekogranična regija, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika

Predmet ovog otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava je sufinanciranje projekata koji su u skladu sa sljedećim prioritetima i povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritet 2: Otporna i održiva regija
Specifični cilj 4.6: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Intenzitet potpore – do 80% prihvatljivih troškova (partneri moraju osigurati najmanje 20% iz vlastitog doprinosa ili drugih izvora)

U programu mogu sudjelovati projekti čiji iznos traženih bespovratnih sredstava iznosi od 250.000 EUR do 2.5 mil EUR.

Vodeći partner mora imati sjedište u programskom području.

Najraniji početak projekta može biti datum predaje projekta putem zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (JEMS). Datum završetka projekta definiran je ugovorom o sufinanciranju, ali ne kasnije od 30. studenog 2028. godine.

Trajanje provedbe – do 30 mjeseci

Prihvatljivi troškovi – troškovi osoblja, uredski i administrativni troškovi, troškovi putovanja i smještaja, troškovi vanjskih stručnjaka i usluga, troškovi opreme, troškovi infrastrukture i radova

Projektne prijave mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma početka do datuma zatvaranja otvorenog poziva na dostavu projektnih prijava ili dok postoje raspoloživa sredstva.

Prvi rok za dostavu projektnih prijava je 21.6.2023. (12h)

Više o pozivu možete saznati OVDJE.