[Rok: 21. lipnja 2024.] Objavljen Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina

/ / Novosti, Poljoprivreda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 16. travnja 2024. godine drugi Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju  “ 58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja“.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 13. svibnja 2024. od 12:00 sati do 21. lipnja 2024. do 12:00 sati.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore u ovom natječaju iznosi 7.822.750,00 EUR.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su poduzeća u sektoru vina – vinarije, fizičke i pravne osobe upisane u Vinogradarski registar, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Podnositelji zahtjeva za potporu mogu biti:
– fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak/dobit
– mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna
EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna EUR
– velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih ili promet manji od 200 milijuna
EUR
– velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i
više.

Ako pravna osoba nema godišnji financijski izvještaj poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (poduzetnik početnik) nije prihvatljiv podnositelj/korisnik u okviru ove intervencije.

Visina i intenzitet potpore

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:
a) 1.500.000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća
b) 750.000 eura za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200
milijuna eura
c) 550.000 eura za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna eura i
više.

Potpora odnosno financijska pomoć Unije u vidu intenziteta potpore iznosi:
a) 50 % prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća
b) 25 % od prihvatljivih troškova za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom
manjim od 200 milijuna eura
c) 24 % prihvatljivih troškova za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200
milijuna eura i više.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Ulaganja prihvatljivi su troškovi nastali tijekom provođenja sljedećih aktivnosti:
– kupnje novih strojeva i opreme za preradu te skladištenje grožđa i vina
– obnove/modernizacije/opremanja infrastrukture objekta za prodaju i prezentaciju vina
– opremanja laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina.

Opći troškovi nastali u pripremi projektne dokumentacije mogu biti prihvatljivi ako su nastali u razdoblju nakon 16. listopada 2023. godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno prihvatljive su naknade za studije izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša do 2 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, a u slučaju kad su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti ne više od 3.000 eura, dok ukupna vrijednost prihvatljivog troška kad je u pitanju samo opremanje ne može iznositi više od 2.000 eura.

Detaljan popis prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu II Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. 

Kompletna dokumentacija natječaja dostupna je ovdje.