“Vinska omotnica” – Ulaganja u vinarije i marketing vina

/ / Poljoprivreda

Cilj mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina je povećati konkurentnost proizvođača vina kroz povećanje kvalitete vina i učinkovitosti proizvodnje te smanjenja troška proizvodnje.

Natječaj je otvoren od 04.03.2021. do 15.10.2021. godine.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Ulaganja u okviru provedbe Nacionalnog programa su (vinarije) poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 1.500.000 EUR. (za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe))

Maksimalna potpora iznosi 70 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi su troškovi slijedećih aktivnosti:

a) Izgradnja/rekonstrukcija, stjecanje (kupnja) ili poboljšanje nepokretne imovine

b) Kupnja novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti

c) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka a) i b), a osobito naknade arhitektima i inženjerima i naknade za savjetovanje te studije izvedivosti, stjecanje prava na patente i licence

d) Kupnja ili razvoj računalnih softvera i kupnja patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova

*Studije izvedivosti iz točke c) ostaju prihvatljiv trošak i kada, na temelju njihova rezultata nema izdataka iz točaka a) i b).

 

Detalji Nacionalnog programa dostupni su na poveznici – PDF – Nacionalni program pomoći sektoru vina za radoblje od 2019. do 2023.