!VAŽNO! 1. Izmjena poziva “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01).

Ovom izmjenom proširen je krug prihvatljivih sektora te posljedično i broj prihvatljivih prijavitelja. U nastavku navodimo novi popis svih prihvatljivih sektora.

 • 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
 • 11 – Proizvodnja pića
 • 13 – Proizvodnja tekstila
 • 14 – Proizvodnja odjeće
 • 16 – Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 – Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 – Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 – Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 – Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
 • 22 – Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 – Proizvodnja ostalih nemetalnih i mineralnih proizvoda
 • 24 – Proizvodnja metala 
 • 25 – Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 – Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
 • 31 – Proizvodnja namještaja

Ostale izmjene su tehničke prirode i ne utječu na uvjete Poziva.

Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je od 01. rujna 2022. u 11 sati do 19. prosinca 2022. u 11 sati.