Ulaganje u skladišne kapacitete za krumpir – 4.1.1. „Rekonstruiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

/ / Poljoprivreda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1. „Rekonstruiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • Fizičke i pravne osobe koje su u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju minimalno godinu dana upisane u Upisnik poljoprivrednika, mladi poljoprivrednici mogu biti i kraće
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

Fizička osoba koja je  nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:

 • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu biti i kraće)
 • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
 • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvješću poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačke organizacije i mlade poljoprivrednike koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Nacrt Natječaja na e-savjetovanju otvoren je 5. 6. 2020. godine, a pristupiti mu možete na sljedećoj poveznici NACRT NATJEČAJA 4.1.1.

Visina javne potpore:

 • Minimalno 5.000 EUR
 • Maksimalno:
  • Do 500.000 EUR
  • Do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte
  • Do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.00 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata

Natječaj je objavljen  20. 7. 2020., a prijave su moguće od  24. kolovoza  2020. godine od 12 sati do 23. listopada 2020. godine do 12 sati.

Sve uvjete natječaja, kao i natječajnu dokumentaciju, možete vidjeti OVDJE.