Poljoprivreda – Indikativni plan objave natječaja za 2021. godinu

/ / Novosti, Poljoprivreda

I. KVARTAL 2021. godine:

 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Ulaganja u podizanje nasada vinograda)
 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Sjemenska i rasadničarska proizvodnja)
 • 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
 • 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
 • 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (Tržnice i ostala društvena infrastruktura)
 • 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
 • 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
 • 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

II. KVARTAL 2021. godine:

 • 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja
 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Staklenici)
 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Tovilišta za svinje)
 • 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (mlijeko; meso; voće i povrće; žitarice; uljarice)
  • mlijeko
  • meso
  • voće i povrće
  • žitarice
  • uljarice
 • 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 • 16.1.2. Operativne skupine
 • 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

III. KVARTAL 2021. godine:

 • 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Ulaganja u sektor mljekarstva, oprema – roboti, izmuzišta)
 • 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
 • 8.5.1 Zamjena degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
 • 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
 • 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

IV. KVARTAL 2021. godine:

 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Plastenici)
 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Trajni nasadi)
 • 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
 • 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 

Plan objave natječaja za 2021. godinu dostupan je i u pdf formatu:

Ruralni razvoj – Indikativni plan objave natječaja 2021.