!ZATVORENO! – “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” KK.04.1.1.03

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti

KK.04.1.1.03 – “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

I. Cilj Poziva

Cilj Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje ukupne isporučene energije i isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju ukupne isporučene i isporučene energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera

II. Raspoloživa sredstva

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju: 20.000.000,00 kn

III. Predviđeni maksimalni intenzitet potpore za prihvatljive troškove (mikro i mala poduzeća):

III.a – Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektnotehničke dokumentacije = 85%

III.b – Mjere energetske učinkovitosti = 60% prihvatljivih troškova

III.c – Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju = 80%

III.d – Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije = 65%

III.e – Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost = 85%

IV. Prihvatljivi prijavitelji:

Privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su i prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

V. Indikativni vremenski rokovi:

Dostava projektnih prijedloga – od 16. studenog 2020. godine (od 10:00 sati) do 25. siječnja 2021. godine (do 12:00 sati).

Izvor: eFondovi