!OTVORENO! Objavljen natječaj vrijedan 30 milijuna kuna za preradu drva i proizvodnju namještaja za 2022.

/ / Novosti, Ostali, Poljoprivreda

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 2. svibnja 2022., objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, vrijedan ukupno 30 milijuna kuna.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja 2022. i traje do 31. svibnja 2022.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja.

U okviru Javnog natječaja dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere koje uključuju ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, ulaganje u proizvodno-poslovni objekt, ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to samo za jednu provedbenu mjeru te jedan prihvatljivi trošak unutar te mjere. 

Intenzitet potpore je 70% od ukupno prihvatljivih troškova, a najviši iznos po korisniku je jedan milijun kuna za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja i proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 200 tisuća kuna za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 500 tisuća kuna za sudjelovanje na sajmu ili izložbi. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200 tisuća eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Cjelokupni tekst Natječaja, kao i sva dokumentacija, dostupni su na poveznici.