!OTVORENO! Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

/ / Novosti, Poljoprivreda

Otvoren je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”.

Prijave se zaprimaju od 1.3.2022. do 27.4.2022.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (Uvjeti prihvatljivosti nalaze se u Prilogu 1 Natječaja).

Visina javne potpore je od 5.000 EUR do 1.000.000 EUR.

Intenzitet potpore je do 50% (+ 20% za mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte i ulaganja u planinskom području, području s prirodnim ograničenjima ili području s posebnim ograničenjima).

Ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju. U slučaju kombiniranih projekata sa tipom operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u tov svinja, ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika prihvatljiva su na tovilištu koji je predmet ulaganja u sklopu tipa operacije 4.1.1.

Prihvatljivi troškovi uključuju:

  1. Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
  2. Građenje/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
  3. Građenje/rekonstrukcija objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe;
  4. Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe;
  5. Opći troškovi;
  6. Nematerijalni troškovi.

Više informacija na poveznici.