!OTVORENO! Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. godine najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Ukupna bespovratna sredstva: 354.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici

Intenzitet sufinanciranja iznosi 35% do 80%  ovisno o vrsti projekta i veličini poduzeća.

 

Podnošenje prijava započinje 13.06.2022. godine, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31.10.2023. godine.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti u okviru ovog Poziva su:

  1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
  2. Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada;
  3. Aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
  4. Usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje;
  5. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi;
  6. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminacijij i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
  7. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju podaktivnosti za provedbu projekta.

*Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

 

Detalje pogledajte na poveznici.