!ZATVORENO! GRUPA 3 – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Ostali
suncobran i lopta na plaži

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01).

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Najniži iznos – 2.000.000,00 kn (265.445,42 EUR)

Najviši iznos – 21.000.000,00 HRK (2.787.178,98,00 EUR)

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 3. je poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

Područja istraživanja, razvoja i inovacija za koja je prepoznata potreba u savjetovanju s dionicima, a u skladu s dokumentom Transition Pathway for Tourism Europske komisije su:

1. KRUŽNI TURIZAM

2. MJERENJE I SMANJIVANJE EKOLOŠKOG OTISKA

3. ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE U POGLEDU TEHNOLOGIJA I DIGITALNIH USLUGA

Specifični izazovi kojima se kroz istraživačko razvojne aktivnosti može doprinijeti su:

1. Održiva mobilnost – smanjenje stakleničkih plinova koja proizlaze iz prijevoza posjetitelja u skladu s ciljevima Europskog zakona o klimi;

2. Kružnost turističkih usluga – razvoj uporabe lokalno nabavljenih sastojaka s niskim ekološkim otiskom radi smanjenja učinaka prehrambenih usluga na okoliš,

te drugi ključni izazovi hrvatskog turizma.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma

  • poduzeća koja su registrirana za obavljanje djelatnosti u ekosustavu turizma (mikro, mala i srednja poduzeća sukladno definiciji u Prilogu 1. Uredbe 651/2014.) te velika poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014
  • subjekt u poduzetništvu koji do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma, a koji
    obuhvaća skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) ili jednakovrijedno te se odnose na klasifikacijske oznake 49 Kopneni prijevoz; 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika; 51 Zračni promet; 55 Smještaj; 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića; 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava; 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam); 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na
    kovanice)

Prihvatljive aktivnosti

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
– industrijsko istraživanje,
– eksperimentalni razvoj,
– studije izvedivosti.
2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte
istraživanja i razvoja.
Aktivnost 2 se ne može provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja pod točkom 1.
Aktivnost 2 prihvatljiva je za poduzetnike iz ekosustava turizma40, odnosno nije prihvatljiva za poduzetnike iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma te nije prihvatljiva za OIŠZ.
3. Potporne aktivnosti
– savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
– izrada studijske, projektno-tehničke dokumentacije.

Više o natječaju saznajte OVDJE.