!OTVORENO! GRUPA 2 – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

/ / Novosti, Ostali

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01).

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Najniži iznos – 100.000,00 kn (13.272,28 EUR)

Najviši iznos – 1.506.900,00 HRK (200,000,00 EUR)

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 2. je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele.  U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Potiče se transformacija privatnih iznajmljivača u sljedeće kategorije objekata iz skupine „Hoteli“:

  • Hotel,
  • Hotel baština (heritage),
  • Difuzni hotel,
  • Aparthotel,
  • Turističko naselje,
  • Pansion.

Prihvatljivi prijavitelji

  • fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu , a koji mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Prihvatljive aktivnosti 

Aktivnosti za zelenu tranziciju
– građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog
sadržaja;
– uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
– ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;
– ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od
dobavljača do krajnjeg potrošača;
– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;
– ulaganja u održivu mobilnost;
– uređenje okoliša;
– uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
– uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.);

Aktivnosti za digitalnu tranziciju
– uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme,
s ciljem digitalne transformacije;
– uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje;

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:
– aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije;
– savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
– aktivnosti stručnog nadzora.
– ulaganja u usavršavanje.

 

Više o natječaju saznajte OVDJE.