!OTVORENO! 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

/ / Novosti, Poljoprivreda

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja.

  • Korisnici obrti i trgovačka društva, kao i šumoposjednici koji nisu u rangu “mali šumoposjednik”,  moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
  • Korisnik privatni šumoposjednik u rangu “mali šumoposjednik” koji radove izvodi samo u svojoj šumi ne mora biti licencirani izvoditelj radova u šumarstvu.

Visina javne potpore po projektu je od 5.000 EUR do 700.000 EUR, a intenzitet potpore je do 50%.

 

Projekt se mora odnositi na:

  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva i/ili
  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva i/ili instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima preddindustrijske prerade drva i/ili
  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva i/ili
  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase i/ili
  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju i/ili
  • izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata i kupnju nove i/ili rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Lista prihvatljivih troškova te popis prihvatljive rabljene opreme nalaze se u Prilogu 3 Natječaja – Lista prihvatljivih troškova.

Nakon objave Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, potrebno je provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove izuzev rabljenih strojeva, opreme, alata i uređaja te općih troškova.

Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od 4 godine.

Korisnik mora imati svu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

 

Veći broj bodova moguće je ostvariti ovisno o vrsti ulaganja, za energetsku učinkovitost ulaganja te ako ulaganje ima pozitivan utjecaj na okoliš (Prilog 2 – Kriteriji odabira).

Vrsta ulaganja – ulaganja u nove strojeve, alate, uređaje i opremu nose veći broj bodova te ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju objekata nose veći broj bodova u odnosu na ulaganja u kupnju rabljenih strojeva i opreme.

Energetska učinkovitost ulaganja – ako se ulaganje odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju energetski učinkovitih objekata ili je riječ o ulaganju u strojeve s pogonskim motorima sa specifičnom potrošnjom goriva < 242 g/kWh.

Utjecaj ulaganja na okoliš – ulaganja u električne strojeve, alate, uređaje i opremu, ulaganja u strojeve čiji motori zadovoljavaju EURO IV i EURO V norme za necestovne pogonske motore i EURO VI normu, ulaganja u opremu koja doprinosi smanjenju oštećenja šumskog tla.

 

Dokumentaciju preuzmite na poveznici.