Objavljena 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ – GRUPA 1

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Ostali
suncobran i lopta na plaži

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“  – GRUPA 1 (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje

Obrazac 5.1. Investicijska studija

Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1

Obrazac 12. Proračun ušteda

Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom

Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta

Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije

Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.