Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

/ / Ostali, Poljoprivreda

Ministarstvo poljoprivrede u 2018. godini financirati projekte ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ministarstvo poljoprivrede financirat će projekte na temelju ovog Natječaja kroz Program ruralnog razvoja u poljoprivredi, turizmu, prerađivačkom sektoru i šumarstvu.

Cilj ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Ukupna planirana vrijednost ovog Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn pri čemu će se raspodjela sredstava vršiti po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) prema sljedećoj tablici:

Razvojna skupina I II III IV
Indikativni iznos sredstava za sve projekte (kn) 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave, ekonomske veličine do 3.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO).

Maksimalna visina potpore po korisniku iznosi 75.000,00 HRK.

Rok za prijavu na Natječaj je 24.9.2018. godine:

  • preporučene pošiljke moraju biti poslane najkasnije 9.2018.
  • ako se prijava dostavlja u urudžbeni ured/pisarnicu Ministarstva poljoprivrede mora se dostaviti najkasnije 9.2018. godine do 15:00 sati.

Svu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.