Mjera 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Poljoprivreda

Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja dva nacrta natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.

Natječaj za poljoprivrednike, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1. 1. 2019. godine

  • Prihvatljivi korisnici moraju imaju evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15% (minimalno 18.598,75 kn) u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini
  • Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kn, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.
  • Rok za predaju zahtjeva je od 30. listopada 2020. godine od 00:00 sati do 6. studenog 2020. godine do 12:00 sati.

Natječaj za MSP-ove, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda kao što su masline, grožđe, mlijeko, meso, voće, povrće, ljekovito bilje te pakirana jaja i proizvodi od jaja ili pčelinjih proizvoda

  • Korisnici moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računu od minimalno 15% (minimalno 37.197,50 kn) u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.
  • Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kn, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva
  • Rok za predaju zahtjeva je od 29. listopada 2020. godine od 00:00 sati do 5. studenog 2020. godine do 12:00 sati.

VAŽNO

 

Izvor: APPRRR