Javni poziv za kandidiranje projekata – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Ostali

31. svibnja 2022. godine otvoren je Javni poziv za kandidiranje projekata u sklopu sufinanciranja projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2022. godine.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva 13.000.000,00 kn. 

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova (osim Mjere B – 100%).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00, a najveći 400.000,00 kn, ovisno o mjeri.

Prihvatljivi prijavitelji su: 

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i turističke djelatnosti;
  • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske/turističke usluge na OPG-u

Prilikom procjene projekta, ocjenjivat će se predloženi troškovi (računi i/ili ponude dobavljača) u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.

Prihvatljivi troškovi su:

  • računi za opravdane/prihvatljive troškove iz predloženog troškovnika;
  • troškovi nastali od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023.

Prihvatljive aktivnosti, troškove i ostale uvjete proučite OVDJE.