INTERREG V-B Središnja Europa poboljšati uvjete za život i rad kroz inovacije i zaštitu okoliša

/ / Ostali

Status: Otvoren od 21.09.2017. do 25.01.2018.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje:

  • IRI
  • Klima
  • Promet
  • Zaštita okoliša

Prijavitelji:

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna tijela (ministarstva i agencije)
  • Gospodarski subjekti
  • lokalne/regionalne javne institucije

Raspoloživost sredstava: ≈  60 milijuna eura

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program:

  • Europska teritorijalna suradnja
  • Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Središnja Europa

Sažetak

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Središnja Europa, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020. Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u srednjoeuropskim gradovima i regijama zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, prelaska na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2, zaštite okoliša i poboljšanja transporta.

Prioritetne osi/tematski ciljevi otvoreni u trećem pozivu:

1. Inovacije:
1.1. Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi – isključivo projekti usmjereni na bottom-up implementaciju S3 strategija u industrijskom sektoru,
1.2. Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama – isključivo projekti usmjereni na razvoj društvenih inovacija i integraciju skupina i regija u nepovoljnom položaju,

2. Prelazak na ekonomiju s niskom razinom CO2:
2.1. Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi – isključivo projekti usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije javne infrastrukture isključujući javne zgrade i javnu rasvjetu,
2.2. Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena – svi projekti,

3. Prirodni i kulturni resursi:
3.1. Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa – svi projektni prijedlozi – svi projekti,
3.2. Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa – isključivo projekti usmjereni na razvoj kreativne i kulturne industrije (CCI),
3.3. Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život – svi projekti.

4. Prometno povezivanje Središnje Europe:
4.1. Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama – svi projekti,
4.2. Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja – svi projekti.

Projekti moraju uključivati minimalno 3 partnera iz 3 različite države od kojih najmanje 2 partnera moraju biti iz programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH.

Programsko područje:  Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Njemačka (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), Italija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, i Veneto).

Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, tijela s javnopravnim ovlastima, privatne tvrtke, udruge, međunarodne organizacije.

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura (preporučena ukupna vrijednost pojedinačnog projekta je od 1 do 5 milijuna eura – ovisno o broju partnera). Intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske dok je preporučeno trajanje projekta od 24 do 36 mjeseci.

Prijave moraju biti dostavljene elektronskim putem isključivo na engleskom jeziku koristeći on-line alat za praćenje programa eMS do zaključno 25. siječnja 2018. – 18:00 sati (CET)

Natječajnu dokumentaciju  možete pronaći na stanici programa www.interreg-central.eu/apply, a za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.

Sve obavijesti o pozivu te eventualne izmjene i/ili nadopune natječajne dokumentacije biti će objavljene na programskoj stranici.