!ZATVORENO! E – SAVJETOVANJA – Ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

/ / Novosti, Poljoprivreda

Na e-savjetovanju objavljen je Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

Visina javne potpore – od 5.000 EUR do 1.000.000 EUR

Intenzitet javne potpore – do 50% (+ 20% za mlade poljoprivrednike)

Uvjeti prihvatljivosti

 • Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu
 • Ekonomska veličina – od 8.000 EUR
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
 • Projekt se mora odnositi na: a) izgradnju i opremanje novog objekta za životinje s izmuzištem; b) rekonstrukciju postojećeg objekta za životinje s izmuzištem; c) opremanje postojećeg objekta za životinje
 • Projekt ima svu dokumentaciju u skladu s propisima o gradnji

Lista prihvatljivih troškova

 1. Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (građenje/rekonstrukcija, opremanje prostora, oprema za mužnju)
 2. Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, OSIM gospodarskih vozila
 3. Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom, infrastrukturom koji su u funkciji osnovne djelatnosti (građenje/rekonstrukcija, opremanje)
 4. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 5. Opći troškovi pripreme poslovnog plana, dokumentacije, projektno – tehničke dokumentacije, i sl.
 6. Nematerijalni troškovi – računalni programi, patenti/licence, autorska prava, žigovi, i sl.

Sudjelujte u savjetovanju na poveznici.