!E savjetovanje! Prijedlog programa izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Poljoprivreda

Provedbom Programa i dodjelom izvanredne potpore cilj je ublažiti posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućiti nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima.

U okviru Programa provode se sljedeće mjere: 

Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru gospodarstva

Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi

Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Osnovni uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi korisnici izvanredne potpore moraju sudjelovati u sljedećim aktivnostima:

  • kružno gospodarstvo (korisnici potpore 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije s kojima su sklopljeni ugovori) ili
  • primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje (korisnici kojima je odobrena potpora za 2021. godinu za Zeleno plaćanje, M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, M11 Ekološki uzgoj, M13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i M14 Dobrobit životinja).

POTPORA 

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu unutar mjere/podmjere:

Mjera 1. najviše do 1.000,00 kn po grlu

Podmjera 2.1. najviše do 750,00 kn po grlu

Podmjera 2.2. najviše do 150,00 kn po grlu

Podmjera 3.1. najviše do 0,50 kn po kljunu

Podmjera 3.2. najviše do 3,00 kn po kljunu

FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu programa u 2022. godini osiguran je ukupan iznos od 80.000.000,00 kn, a sredstva su planirana kako slijedi:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva – 44.000.000,00 kn

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača – 22.000.000,00

Podmjera 2.2. Potppora proizvođačima tovnih svinja – 8.000.000,00 kn

Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi – 5.000.000,00 kn

Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja 3.000.000,00 kn

Zahtjev za izvanrednu potporu podnosi se Agenciji za plaćanja putem AGRONET-A na način i u rokovima propisanim javnim pozivom objavljenim od strane Agencije za plaćanja.

Potpora će se isplatiti nakon provedene administrativne kontrole, a najkasnije do 30. rujna 2022. godine.

 

Detalje pročitajte OVDJE.