Pregled natječaja najavljenih za otvaranje u rujnu

/ / Novosti, Poljoprivreda

U nastavku vam donosimo pregled natječaja iz Programa ruralnog razvoja koji su predviđeni za otvaranje tijekom rujna ove godine.

  1. Natječaj za tip operacije 4.3.5. ”Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”*

Vrijednost natječaja: 148.000.000,00 HRK

Područje: Ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća

Sufinanciranje do 100%

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.3.4. ”Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”*

Vrijednost natječaja 370.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Jedinice lokalne samouprave, Jedinice područne (regionalne) samouprave

Područje: Ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, uključujući hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje, pakiranje i distribuciju

Sufinanciranje do 100%

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”-(mikro, mali i srednji)

Vrijednost natječaja: 195.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, Proizvođačke organizacije, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Sufinanciranje: Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 15.000,00 do 2.000.000,00 eura (do 200.000,00 eura za početnike).

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Vrijednost natječaja: 30.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija

Sufinanciranje: Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 5.000,00 do 1.000.000,00 eura (do 100.000,00 eura za početnike)

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija

Područje: Tovno govedarstvo

Sufinanciranje: Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 5.000 – 1.000.000 eura (do 100.000 eura za početnike)

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.2.2. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji

Sufinanciranje: Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 15.000,00 do 1.000.000,00 eura (do 200.000,00 eura za početnike)

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Sufinanciranje: Intenzitet potpore iznosi do 90% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 5.000,00 do 1.000.000,00 eura (do 100.000,00 za početnike)

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.4.1. “Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša”

Vrijednost natječaja: 125.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore iznosi do 100% (od ukupno prihvatljivih troškova).
Iznos potpore je od 400,00 do 150.000,00 eura.

 

  1. Natječaj za tip operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u Registar poreznik obveznika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu uz posjedovanje rješenja/odobrenja od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi dalje razvijati

Sufinanciranje: Intenzitet potpore iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 3.500,00 do 200.000,00 eura.

 

  1. Natječaj za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

Vrijednost natječaja: 130.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a koja ne posjeduju rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi pokrenuti

Sufinanciranje: Paušalni iznos