Pregled natječaja najavljenih za I. kvartal 2022. godine

/ / Novosti, Poljoprivreda

U nastavku vam donosimo pregled natječaja iz Programa ruralnog razvoja koji su predviđeni za otvaranje tijekom I. kvartala 2022. godine

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”*

Visina potpore: Od 10.000 do 3.000.000 EUR, odnosno do 5.000.000 EUR za ulaganja u sektore mesa i mlijeka

Područje: Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka, za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja), za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva, za preradu maslina, komine masline, za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja, za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda te ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme i kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta

Sufinanciranje do 50% (+20% za ulaganja unutar Europskog inovacijskog partnerstva i ulaganja proizvođačkih organizacija)

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”*

Visina potpore: Od 10.000 do 1.000.000 EUR-a

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU

Područje: Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.

Sufinanciranje do 50% (+20% za ulaganja unutar Europskog inovacijskog partnerstva i ulaganja proizvođačkih organizacija)

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu strukturu javnog navodnjavanja”

Visina potpore: Od 150.000 do 15.000.000 EUR

Potencijalni korisnici: Jedinice područne (regionalne) samouprave

Sufinanciranje: Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

 

  1. Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Visina potpore: 5.000 – 700.000 EUR-a.

Potencijalni korisnici: Šumoposjednici

Područje: Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Sufinanciranje: do 100%

 

  1. Natječaj za tip operacije 4.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija

Područje: Tovno govedarstvo

Sufinanciranje: Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 5.000 – 1.000.000 eura (do 100.000 eura za početnike)

 

  1. Natječaj za tip operacije  8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko – uzgojnim radovima”

Visina potpore: 5.000 – 700.000 EUR-a.

Potencijalni korisnici: Šumoposjednici, udruge šumoposjednika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća

Područje: Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje,  privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi

Sufinanciranje: do 50%

 

  1. Natječaj za tip operacije 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”

Visina potpore: do 50.000 EUR

Potencijalni korisnici: Javna tijela i pravne osobe koja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora

Sufinanciranje: do 100%

 

  1. Natječaj za tip operacije 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

Intenzitet potpore je 70% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Područje: Premija osiguranja za  policu osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 20%.