!ZATVORENO! GRUPA 1 – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti, Ostali

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01).

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Najniži iznos – 2.000.000,00 kn (265.445,62 EUR)

Najviši iznos – 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR)

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 1. je poticanje ulaganja poduzetnika u turizmu u sljedeće:

a) ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti iz skupine „Hoteli“ (hotel, hotel baština, difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje, lječilišne vrste, hoteli posebnog standarda) i iz skupine „kampovi“ (kamp, glamping) i/ili,

b) dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj koji se kreira s ciljem pružanja drugih usluga u sklopu ugostiteljskog objekta za smještaj i/ili,

c) turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova  koji uvode inovativan sadržaj

gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

Prihvatljivi prijavitelji 

  • mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

a) Ugostiteljski objekti za smještaj

Potiču se ulaganja u sljedeće vrste ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Hoteli“:
– Hotel,
– Hotel baština (heritage),
– Difuzni hotel,
– Aparthotel,
– Turističko naselje,
– Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni difuzni hotel,
– Hoteli posebnog standarda; Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike.

Potiču se ulaganja u sljedeće vrste ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi“:
– Kamp,
– Glamping.

Potiču se i ulaganja zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge u zdravstvenom turizmu u ugostiteljske objekte za smještaj ukoliko je obavezni sadržaj ugostiteljskog objekta za smještaj u korisnoj površini objekta veći od 50% u odnosu na neobavezni sadržaj koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga.

b) Dodatni sadržaji ugostiteljskih objekata za smještaj
Potiču se ulaganja u dodatni, odnosno neobavezni sadržaj koji se kreira s ciljem pružanja drugih usluga u sklopu ugostiteljskog objekta za smještaj za vrste kao u stavku a) Ugostiteljski objekti za smještaj točki 2.1. Predmet ovog Poziva Grupa 1.

c) Turističko ugostiteljski objekti zabavnih i tematskih parkova
Potiču se ulaganja u turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova koji uvode inovativan sadržaj.

Prihvatljive aktivnosti

Obavezne aktivnosti za zelenu tranziciju
Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje
dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija:
– građenje objekata
– aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju
– opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška
energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom
obavljanja djelatnosti;
– uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj
tranziciji;
– ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača
do krajnjeg potrošača;
– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;
– ulaganja u održivu mobilnost;
– ulaganja u zelene vještine.

Obavezne aktivnosti za digitalnu tranziciju
Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:
– uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne
transformacije;
– uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s
ciljem digitalne transformacije.

Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju
– ulaganja u digitalne vještine

Neobavezne aktivnosti:
– uređenje okoliša;
– uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
– ulaganja u usavršavanje;
– savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
– izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

Više o natječaju saznajte OVDJE.