Najava natječaja za transformaciju i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti

Obavještavamo Vas da je u ožujku najavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava (Nacionalni plan za oporavak i otpornost – NPOO) “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”. 

Cilj investicije je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu. Investicija će se provoditi putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja. U provedbi investicije prilikom procjene prihvatljivosti projekata bit će podržana isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose navedenom cilju i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, proizvodnje, distribucije i dostupnosti sadržaja i usluga.

Financijska alokacija

Ukupan iznos bespovratnih sredstava – Grupa A – 200.000.000,00 EUR

Iznos potpore po jednom poduzetniku – Grupa A – 300.000,00 – 7.500.000,00 EUR 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava – Grupa B – 50.000.000,00 EUR

Iznos potpore po jednom poduzetniku – Grupa B – 100.000,00 – 1.400.000,00 EUR

Intenzitet potpore – do 70%, ovisno o vrsti potpore

Prihvatljivost prijavitelja

Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti):
  • trgovačko društvo (kojem nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

  • trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
  • ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

  • fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
  • umjetničke organizacije upisane u registar umjetničkih organizacija, ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, unaprjeđenje procesa i organizacije poslovanja, savjetodavne usluge povezane s projektom, usavršavanje djelatnika i sudjelovanja na sajmovima u svrhu jačanja kapaciteta poslovnih subjekata koji djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja. 

Više informacija o natječaju u najavi pročitajte OVDJE.