Nove prilike za poduzetnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti

U srpnju 2021. godine Europska Komisija odobrila je Nacionalni program oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026. godine. U okviru svih komponenti programa djeluje se u dva ključna smjera – u smjeru gospodarskog oporavka te u smjeru veće otpornosti gospodarstva i društva na buduće krize.

U rujnu 2021. godine izvršena je isplata predujma Republici Hrvatskoj iz Mehanizma oporavka i otpornosti u iznosu 818,4 milijuna EUR od ukupno 6,3 milijarde EUR koliko je predviđeno za Hrvatsku.

Prvi pozivi iz NPOO-a za poduzetnike očekuju se početkom 2022. godine, a rok za provedbu svih reformi i investicija iz NPOO-a je 31. kolovoz 2026. godine.

 

Mogućnosti za poduzetnike iz NPOO-a su sljedeće:

  1. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Ukupna alokacija: 1.900.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: do 7.500.000 kn po projektu za MSP-ove, ili 35.000.000 po projektu za srednje kapitalizirana poduzeća

Financirat će se projekti koji doprinose kružnom gospodarstvu kroz uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i dekarbonizaciju i smanjenje emisija energetski intenzivnih industrija.

  1. Digitalizacija

a) Vaučeri za digitalizaciju

Ukupna alokacija: 75.000.000 kn

Obuhvaća jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i potporu procesu digitalne transformacije.

Vrste vaučera:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (do 75.000 kn po projektu);

Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina (do 76.000 kn po projektu);

Vaučer za digitalni marketing (do 75.000 kn po projektu);

Vaučer za kibernetičku otpornost (do 110.000 kn po projektu);

Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (do 150.000 kn po projektu).

b) Bespovratne potpore za digitalizaciju

Ukupna alokacija: 206.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: do 750.000 kn po projektnom prijedlogu

Uključuje financiranje nabave opreme, softvera, edukacije, troškove plaća za razdoblje provedbe projekta, troškove vanjskih davatelja usluga, režijske i ostale troškove poslovanja.

  1. Komercijalizacija inovacija

Ukupna alokacija: 380.000 kn

Bespovratna sredstva: 760.000 kn – 5.320.000 kn po projektu

Obuhvaća financiranje zrelih inovacijskih projekata (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište s ciljem potpore komercijalizaciji zrelih inovacijskih projekata, povećanjem izvoza inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija te povećanjem inovativnog kapaciteta MSP-a.

  1. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Ukupna alokacija: 141.700.000 kn

Bespovratna sredstva: do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu

Financirat će se projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta (TRL 5-8) s ciljem poticanja rasta novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju.

  1. Poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

a) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Ukupna alokacija: 1.020.000.000 kn

Uključuje ulaganja u objekte, okoliš, opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te nabavu opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod MSP i velikih poduzeća.

b) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Ukupna alokacija: 50.000.000 kn

Uključuje ulaganja u objekte, okoliš, opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, opremu za povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, digitalizaciju procesa turističkog poslovanja kod mikro poduzeća.

c) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

Ukupna alokacija: 180.000.000 kn

Obuhvaća ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, razvoj inovativnih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja.

 

Nacionalni plan oporavka i otpornosti u cijelosti je dostupan na poveznici.